header banner
Default

GeenStijl: Shariastakkers vermoorden studenten terwijl ze slapen


Shariastakkers slachten slapende studenten af

VIDEO: Een bekende klassiekert - "ik vind jullie ZULKE kl**tzakken"#geenstijl #rutgercastricum
GeenStijl

shariasukkelnumerouno.jpgAch, de kansenjongeren van Boko Haram gaan weer eens volledig koekwaus in Nigeria. De extremistische moslimsekte is tegen westerse opvoeding en wil daarover steeds in open debat met iedereen. En met 'open debat' bedoelen we dat ze alles en iedereen die ook maar een millimeter afwijkt van hun haatideologie afgeslacht moet worden. Bijvoorbeeld vijftig studenten van een landbouwschool die lagen te pitten. Dat is nog eens debatteren op niveau: een AK-47 leegschieten op een slapende landbouwstudent omdat je supergraag een Shariastaat wilt stichten. Verder werden er het noordoosten van Nigeria nog eens 27 onschuldige lui kapot geschoten omdat ze niet voldoen aan het ideaalplaatje van de moslimfundamentalist. Iets meer dan een week geleden gingen al 87 andersdenkenden richting het hiernamaals dankzij de kapmessen en geweren van de Nigeriaanse islamfundi's. Met als lekkere haatsnack tussendoor nog even een pastoor en zijn twee kinderen vermoorden. Al met al heeft Boko Haram sinds 2009 zo'n 3600 mensen afgeslacht uit naam van Allah. Want westerse opvoeding is stom en sharia is awesome. Hoe dat punt precies duidelijk wordt gemaakt door als een barbaarse neanderthaler iedereen bloeddorstig te slopen die het niet met je eens is, is ons niet geheel duidelijk. Maar misschien dat Boko Haram bij 10.000 bruut vermoorde slachtoffers de clou verklapt. Hoe dan ook, de slogan "islam is vrede" heeft inmiddels zoveel gruwelijke uitzonderingen op de regel dat het misschien maar eens tijd wordt voor een nieuwe marketingmotto van Allah.

Sources


Article information

Author: Teresa Hernandez

Last Updated: 1703227202

Views: 668

Rating: 4.5 / 5 (48 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Teresa Hernandez

Birthday: 2003-11-28

Address: 257 James Trace Apt. 786, Fitzgeraldburgh, CO 61294

Phone: +4271146163145246

Job: Article Writer

Hobby: Whiskey Distilling, Coffee Roasting, Pottery, Raspberry Pi, Surfing, Amateur Radio, Cross-Stitching

Introduction: My name is Teresa Hernandez, I am a unreserved, enterprising, vibrant, exquisite, risk-taking, dear, artistic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.